Hoppa till sidans innehåll

L&B 1 - 2016


Landat & Blandat
Ansvarig: Magnus Andersson
Nr 1 - 2016 maj

ÅRSMÖTET 2016

deltog 14 medlemmar  som hölls den 13 mars.
Ekonomi och budget diskuterades. Trots föregående års förlust för SE-KUD beslöts att inte höja flygtimpriset, avstämning ska göras efter första halvåret 2016 för att se om resultatet har förbättras.
Roland Olsson tog hem ESSVERKs vandrings-
pris för bästa tävlingsinsats och Olle Ekwall tilldelades Bröms vandringspris för allt arbete han lägger ner på fältet och med SE-YLU.

Bokning av SE-KUD diskuterades, önskemål framfördes att inte spärra med för många bokningar i de fall då det är tveksamt om man kommer att flyga, då det hindrar om någon annan medlem  vill planera en resa.

Beslut togs att inte sända ut rättning av Fakta och Rutiner, (kostnad är ca 500 kr), då den finns uppdaterade på vår hemsida. Aktuell medlemslista läggs inte ut på hemsidan, den bifogas detta utskick som PDF-fil.
Styrelsen omvaldes i sin helhet.

SE-KUD

Vi har inte drabbats av några reparationskostnader detta år så än så länge ser budgeten ut att hålla. KUD har redan flugit  69 tim i år varav 30 tim skolning, 20 tim FFK och 9 tim brandflyg.

BRANDFLYG
Länsstyrelsen förlängde avtalet med Ludvika Flygklubb 2016. Vi delar som vanligt den sydöstra slingan med Avesta och Borlänge.
Vi hade tur med vår första vecka och fick tre dagar med brandrisk, varav en med 5E.

TÄVLINGAR 

Den 28 maj genomför vi traditionsenligt Ludvika Svängen, rankingtävling för landslagpiloter. Roland Olsson är banläggare och tävlingsledare. Har du tid så kom till fältet efter lunch och hjälp till som landningskontrollant. 

Riksnavigeringen:  se vilka dagar på vår hemsida.
Rikslandning:  de flesta måndags kvällar under sommaren, kom till fältet och delta.

LUDVIKA FLYGPLATS

På grund av den milda vintern fick den planerade halkutbildningen för ambulansförarna ställas in.
Snöröjningen har fungerat ganska bra i vinter tack vare Roland Olsson och några övriga medlemmar som ställt upp och kört snöslungan.
 LFF har hyrt ut banan till annan verksamhet några gånger under sommaren, bl.a. har Trafikverket bokat 11 torsdag-förmiddagar för MC-uppkörning. På vår hemsida https://www.ludvikaflyg.se har LFF en kalender där alla bokningar av fältet finns inskrivet, där kan man även se när Mattias trafikskola är på banan.

Den 26-28 augusti har modell-flygklubben lånat fältet för sin Pylontävling.
LFF har investerat i ett nytt kylskåp till stationsbyggnaden.  Köpt en begagnad åkgräsklippare modell större, av Ludvika segelflygklubb. 

För att få röja sly måste man ha utbildning, LFF har kostat på sju medlemmar kurs i slyröjning, som ska se till att fältet inte växer igen i framtiden.

UTBILDNING
Samarbetet med Tuna Aero ser ut att fungera bra. Vi får försöka rekrytera några nya elever från Västerbergslagen för att trygga återväxten i klubben.

Det är för närvarande relativt enkelt att ta ett LAPL för de TMG-piloter som har mer än 100 timmar loggade. Sprid gärna detta och be intressenter att kontakta Tuna Aero.

M-KSAK
Söndagen den 22 maj deltog Kenneth och Kim på M-KSAK´s möte i Storvik. Det var en hel del diskussioner hur klubbarna kan rekrytera nya medlemmar. Generellt sett ser det ljusare ut för privatflyget. Största utvecklingen ser deltagarna inom UL-området, men även LAPL verkar slå väl ut. Ett nytt regelverk från EU kommer att börja implementeras under hösten vilket medför lättnader för privatflyget. Bland förändringarna kan nämnas att kravet på driftfärdplan upphör, och vi ska istället kontinuerligt följa upp bränsleåtgången. För att få verka som flyglärare för LAPL räcker det att ha PPL samt kompletterande flyglärarutbildning.

FFK
Magnus och Roland deltog på FFK´s riksstämma i Västerås 21-22 maj. Trafikverket MSB och försvarsmakten deltog och informerade om sina verksamhet och samarbetet med FFK.  Uppdragsgivarna  är väldigt nöjda med de insatser vi genomför.  Transportstyrelsen var på plats och informerade om de regeländringar som kommer att träda i kraft under hösten.  En hel del föreskrifter från LFS kommer upphöra och istället ersättas av (EU) 965/2012. Som det ser ut kommer det att innebära en hel del lättnader för klubbflyget, även en del lättnade kommer att träda ikraft gällande underhåll av flygplan. Mer att läsa om detta finns hos Transportstyrelsen, eller EASA´s hemsida https://www.easa.europa.eu/regulations För övrigt så söker FFK efter flera piloter som är intresserade av att flyga i FFK´s verksamhet. Medlemsansökan finns på FFK´s hemsida http://ffk.se/

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar är nu 35 st. Dessa fördelar sig på 19 huvudmedlemmar, 6 gästmedlemmar, 7 stödjande med-lemmar och 3 st heders-medlemmar. Nu är det 24 medlemmar som har certifikat. 6 st äger eller är delägare i privata plan.

Ha en trevlig sommar och flyg mycket.

Magnus och Folke

 

Uppdaterad: 14 MAJ 2017 12:06 Skribent: Folke Jakobsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Ludvika FK - Flygsport
Jakobsson, Källbottenvägen 25
77192 Ludvika

Kontakt:
Tel: 0705521164
E-post: This is a mailto link

Se all info